កណ្ដៀរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង ។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

កណ្ដៀរ

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-ដៀ[kɑndie]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ប្រហែលមកពីពាក្យ កៀរ >ក+ៀ+រ>ក+ណ+្ដ+ៀ+រ> កណ្ដៀរ ។ (ផ្នត់ជែក)

នាម[កែប្រែ]

កណ្ដៀរ

  1. ឈ្មោះ​សត្វ​ល្អិត​មួយ​ពួក​ក្នុង​ពួក​កណ្ដាច់​ចេះ​ពូន​ដី​ឲ្យ​កើត​ជា​ដំបូក​ជា​ត្រោក​បាន ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួន-ណាត