កៀរ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ពាក្យបងប្អូន: កំណៀរ ខ្នៀរ

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កៀរ

  1. ជូត, ប្រមូល​ដោយ​ខ្នៀរ
  2. ប្រមូលនាំ​យក​ទៅ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត