កតញ្ញុតាយៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

បាលី[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កៈ-តាញ់-ញុ-តា-យៈ[kaʔtaɲɲuʔtaa-yeak]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យបាលី kataññutāya

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កតញ្ញុតាយៈ

  1. ដោយដឹងគុណ, ដោយអរគុណ

សន្ដានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]