កតញ្ញុតា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កៈ-តាញ់-ញុ-តា[kaʔtaɲɲuʔtaa]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី kataññutā

នាម[កែប្រែ]

កតញ្ញុតា

  1. សេចក្ដី​ដឹង​ឧបការ​គុណ​ដែល​អ្នក​ដទៃ​បាន​ធ្វើ​ដល់​ខ្លួន ។
    បុត្រ​ធីតា ត្រូវ​មាន​កតញ្ញុតា​ចំពោះ​មាតា​បិតា

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សន្ដានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]