កត្តុវាចក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាត់-តុ-វា-ចៈ-កៈ ឬ--ចក់[kat-to-vie-cak-kak/cɑk]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី kattuvacaka

នាម[កែប្រែ]

កត្តុវាចក

  1. ឈ្មោះ​វាចកៈ​មួយ​ក្នុង​វេយ្យាករណ៍​បាលី

ន័យផ្ទុយ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត