កន្ទុយដំរី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ទុយដំរ៉ី[kɑntuy dɑmrəy]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កន្ទុយ+ដំរី>កន្ទុយដំរី ។

នាម[កែប្រែ]

កន្ទុយដំរី

  1. ឈ្មោះ​ស្មៅ​មួយ​ប្រភេទ ប្រហែល​នឹង​កន្ទុយ​ដំរី ​Biota orientalis​។
    ស្មៅ​កន្ទុយ​ដំរី ។
    កន្ទុយដំរី
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កន្ទុយដំរី

  1. (ពាក្យ​ប្រៀប) រួញទញ់ទាល់; ពាក្យ​នេះ​មិន​សូវ​ប្រើ​ក្នុង​សំបុត្រ​ស្នាម​ទេ ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត