កន្ទុយថ្លែន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង និងរូបភាព ។

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ទុយថ្លែន[kɑntuy tlaen]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កន្ទុយ+ថ្លែន>កន្ទុយថ្លែន ។

នាម[កែប្រែ]

កន្ទុយថ្លែន

  1. ពពឹក​ដែល​មាន​សរសៃ​ស្អិត ច្រើន​កើត​នៅ​កន្ទុយ​ភ្នែក
  2. សាច់​ដែល​ដុះ​រាល​មក​គ្រប​លើ​ប្រស្រី ស ដោយ​រោគ​បណ្ដាល ។
  3. ខ្ទុះ​ដែល​មាន​សរសៃ​ស្អិត បណ្ដាល​មក​ពី​រោគ​ប្រមេះ មិន​ទាន់​ជា​ដាច់ ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត