កន្លែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ឡែង[kɑnlaeŋ]

នាម[កែប្រែ]

កន្លែង

  1. ស្ថាន, ទី, តំបន់
    កន្លែង​ធ្វើ​ការ ។
    កន្លែង​ផ្ទះ ។
    កន្លែង​ដេក ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

{SartPov23|ពាក្យទាក់ទង}}

| width=1% | |bgcolor="#F8F8FF" valign=top align=left width=48%|

|}

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត