កមនុស្ស

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ +មនុស្ស>កមនុស្ស។

នាម[កែប្រែ]

កមនុស្ស (kâmônŭss)

  1. សូរងរបស់មនុស្ស,