កម្មក្ខ័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាំម៉ាក់ខៃ[kammaʔkʰay]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី កម្ម+ក្ខ័យ>កម្មក្ខ័យ, ធៀបនឹងបាលី កម្មក្ខយ

នាម[កែប្រែ]

កម្មក្ខ័យ

  1. ដំណើរ​អស់​កម្ម ។
    គាត់​ស្លាប់​ដោយ​កម្មក្ខ័យ​របស់​គាត់

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត