កម្មវិធី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាំវិធី[kam-viʔtʰii]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី កម្ម+វិធី>កម្មវិធី

នាម[កែប្រែ]

កម្មវិធី

  1. របៀប ឬ​បែប​ផែន​នៃ​កិច្ច​ការ​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ ។
    កម្ម​វិធី​បុណ្យ
  2. (គ្រឿងទន់) application/application software/program, programme អង្គនៃសូផ្វវាំររបស់កុំព្យូទ័រក៏គេហៅថាកម្មវិធី​ដែលគេយកទៅដំណើរការកុំព្យូទ័រ ។ សុសវែរសម្រាប់បញ្ជាកុំព្យូទ័របំពេញការងារ ដូចជា កម្មវិធីវាយអត្ថបទ កម្មវិធីគូរប្លង់ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ។ល។
  3. ការបង្ហាញនៅក្នុងទូរទស្សន៍ ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត