កម្មិកសមាជិក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ៕

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាំ-មិ-កៈ-សៈ-ម៉ា-ជិក

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី កម្មិក+សមាជិក/សាមាជិក>កម្មិកសមាជិក

នាម[កែប្រែ]

កម្មិកស

  1. សមាជិក​ដែល​មាន​ការងារ ឬ ដែល​ប្រកប​ដោយ​ការងារ គឺ​អ្នក​ដែល​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ចូល​ជួយ​បំពេញ​មុខ​ការ ក្នុង​សមាគម​ណា​មួយ​ដោយ​កម្លាំង​កាយ ឬ កម្លាំង​ទ្រព្យ ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត