កម្រើក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កំរ៉ើខ[kɑmraək]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ក្រើក>ក+្រ+ើ+ក>ក+ម+្រ+ើ+ក>កម្រើក ។ (ផ្នត់ជែក)

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កម្រើក

  1. កក្រើក, រំជួល
    កម្រើក​ចិត្ត, កម្រើក​ខ្លួន

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត