ករ

ពីWiktionary

-ករ

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

ក[kɑɑ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី kara (ករ 'មានន័យថាដៃ')

នាម[កែប្រែ]

ករ

  1. ដៃ
    លើក​ករ​ប្រណម្យ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត