-ករ

ពីWiktionary

ករ

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី -kara (-ករ 'អ្នក-')

ផ្នត់ចុង[កែប្រែ]

-ករ

  1. សម្រាប់ដាក់នៅខាងចុងមានន័យថាអ្នកធ្វើអ្វីមួយ ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត