កល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កល់[kɑl]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កល់

  1. ទ្រ​ពី​ក្រោម, ស៊ែម​ពី​ក្រោម ដើម្បី​ឲ្យ​ស្មើ​មិន​ឲ្យ​ល្អៀង ឬ ដើម្បី​ឲ្យ​ហើប ឲ្យ​ខ្ពស់​ឡើង ។
    ដាក់​កំណល់​កល់​ឲ្យ​ខ្ពស់​ឡើង ។

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត