កាន់ជើង

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កាន់+ជើង>កាន់ជើង

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កាន់ជើង

  1. កាន់​ទ្រង់​ដោយ​លម្អៀង
    កាន់​ជើង​កូន ។
    កាន់​ជើង​ប្អូន ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត