ជើង

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ជើង
ឡាតាំងយានកម្ម cəəng
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /cəːŋ/


នាម

ជើង

ទិស
ឧត្ដរ ជើង ឥឦាន្ត
លិច + កើត
នីរតី ត្បូង អាគ្នេយ៍
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ទិស​មួយ​ផ្ទុយ​ពី​ទីស​ខាង​ត្បូង, ទិស​ឧត្តរ : ផ្ទះ​ប្អូន​ខ្ញុំ​នៅ​ខាង​ជើង​ផ្សារ ។ តាម​ទំនៀម​ខ្មែរ​យើង​ពី​បុរាណ នៅ​វេលា​ដេក​ គេ​តែង​សណ្ដូក​ជើង​ទៅ​ខាង​ទិស​នោះ បាន​ជា​ហៅ​ទិស ខាង​ជើង ។ កុំ​ប្រើ ជើង, ត្បូង, កើត, លិច ឬ ឡិច ឡើយ, ត្រូវ​ប្រើ​ពាក្យ ខាង ឬ ឯ ផ្សំ
  2. ( ន. ) អវយវៈ​ប៉ែក​ខាង​ក្រោម​សម្រាប់​ឈរ, សម្រាប់​ដើរ : ជើង​មនុស្ស, ជើង​មាន់ ។ល។Cheung
  3. ភូមិនៃឃុំជាំ