កាប៌ាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ទម្រង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យសំស្ក្រឹត kaarabaasa

នាម[កែប្រែ]

កាប៌ាស

  1. ទម្រង់ឆ្លាស់នៃកប្បាស

ន័យដូច[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត