កិច្ចសន្យា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កិច្ច+សន្យា>កិច្ចសន្យា។

នាម[កែប្រែ]

កិច្ចសន្យា

  1. កិច្ច​ដែល​បាន​ណាត់​គ្នា, ដែល​បាន​សន្មត​គ្នា។
  2. (ច្បាប់) contract កិរិយា ដែលបុគ្គលពីរនាក់ ឬ ច្រើននាក់មានឆន្ទៈ ត្រូវគ្នាព្រមបង្កើត កែប្រែ ឬ រំលត់នូវកាតព្វកិច្ច។

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

កិច្ច​ដែល​បាន​ណាត់​គ្នា, ដែល​បាន​សន្មត​គ្នា

ន័យ​ក្នុង​ផ្លូវ​ច្បាប់[កែប្រែ]

Contract:
A promise, for the breach of which the law provides a remedy, or the performance of which the law recognizes as a duty. Fr: contrat.


កិច្ចសន្យា
ការសន្យាមួយដែលច្បាប់ផ្ដល់ឲ្យ មានឧបាស្រ័យចំពោះការល្មើស នឹងការសន្យានោះ ឬក្នុងន័យម្យ៉ាង ទៀតការសន្យាមួយ ដែលច្បាប់ តម្រូវឲ្យបំពេញជាករណីយកិច្ច

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រម​ខ្មែរ​ ដោយ ជួនណាត
  2. វចនានុក្រម​ច្បាប់