កីឡាមណ្ឌល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យបាលី កីឡា+មណ្ឌល>កីឡាមណ្ឌល។

នាម[កែប្រែ]

កីឡាមណ្ឌល

  1. មណ្ឌល​នៃ​កីឡា, វាល​វង់​សម្រាប់​លេង​កីឡា, ទី​សម្រាប់​លេង​កីឡា។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត