កូនបណ្ដែត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេងនិងរូបភាពផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កូន+បណ្ដែត>កូនបណ្ដែត

នាម[កែប្រែ]

កូនបណ្ដែត

  1. កូន​ផ្តិល​តូច​ៗ ដែល​ដាក់​បណ្ដែត​ទឹក ក្នុង​ផ្តិល​ធំ សម្រាប់​ដង​ទឹក​ពី​ក្នុង​ផ្តិល​ធំ​នោះ​យក​មក​ប្រើ​ប្រាស់ ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត