កើង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កើង

  1. ពាក្យ​សម្រាប់​ចម្រើន​ពាក្យ​រត់​ឲ្យ​វិសេស​ឡើង។
    ឧ. រត់​កើង គឺ​រត់​ញ៉ម​លែង​រមឹល​មើល​ក្រោយ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត