កេង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កេង

 1. កាត់​តម្រួយ​ដេញ​រក​គំនិត​គ្នា។ ពាក្យ​នេះ​ច្រើន​និយាយ​តែ​ក្នុង​ការ​លេង​ល្បែង​ស៊ី​សង
  ឧ. មេហួយ​កេង​គំនិត​អ្នក​ចាក់ ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​ចាក់​ត្រូវ។
  ឧ. អ្នក​ចាក់​កេង​គំនិត​មេហួយ ដើម្បី​ចាក់​ឲ្យ​ត្រូវ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កេង

 1. ដែលកាង គឺ​ស៊ី​ឆ្អែត​តឹង
  ឧ. ឆ្អែត​កេង។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កេង

 1. កាង គឺ​ស៊ី​ឆ្អែត​តឹង
  ឆ្អែត​កេង។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 • វចនានុក្រមជួនណាត