កោសិកាពូជ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

Human embryonic stem cell colony phase.jpg

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កោសិកា+ពូជ>កោសិកាពូជ

នាម[កែប្រែ]

កោសិកាពូជ

  1. កោសិកាភេទដើម, កោសិកានៅក្នុងក្រពេញភេទមាឌ តូចមានក្រូម៉ូសូម2n។ វាធ្វើមីតូសដើម្បីបង្កើតជាស្ពែម៉ាតូកូនី រឺ អូវូកូនី

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • សៀវភៅពន្យល់ពាក្យជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី១០-១២