កំណែទម្រង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កំណែ+ទម្រង់>កំណែទម្រង់

នាម[កែប្រែ]

កំណែទម្រង់

  1. ការកែប្រែនូវអ្វីដែលខ្វះចន្លោះ ដែលកាចសាហាវ ពុករលួយ រឺធ្វើឲ្យខូច, បដិរូបកម្ម ដូចជា កំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត កំណែទម្រង់រដ្ឋាភិបាល
    កំណែទម្រង់ដី។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]