កំពុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កំពុង

  1. ដែល​ពេញកំពូក កណ្ដាល​ឡើង​មិន​រាប​ស្មើ
    ពេញ​កំពុង, ថ្ពាល់​កំពុង។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឈ្នាប់[កែប្រែ]

កំពុង

  1. កាល​ក្នុង, កាល​ដែល​ជាប់​នៅ​ក្នុង​រវាង
    កំពុង​ធ្វើ​ការ, កំពុង​ស៊ី, កំពុង​និយាយ...។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត