ក្ឌឺង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

ក្ឌឺង

  1. ដែល​ច្រឡោត​ខ្លាំង, ស្ទុះ​លឿន​ខ្លាំង។
    ប្រាស​ក្ឌឺង, រត់​ក្ដឺង។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីសំឡេងលាន់ ទឺងឌឺងៗ

ឧទានសព្ទ[កែប្រែ]

ក្ឌឺង

  1. សំឡេងលាន់ទឺងៗ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាមរនាប់[កែប្រែ]

ក្ឌឺង

  1. ត្រូវល្បែងស៊ីសង រឺការប្រថុយប្រថានអ្វីមួយ លាន់សំឡេងដែលគេរាប់ជាចំនួន។
    ត្រូវឆ្នោតមួយក្ឌឺង។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត