ក្បេត

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ បេត>ក+្ប+េ+ត>ក្បេត។ (ផ្នត់ដើម)

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

ក្បេត

  1. ក្បិត

ន័យដូច[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត