ក្រចាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( ន. ) ឈ្មោះ​សេវាល​ជាតិ​មួយ​ប្រភេទ ដុះ​ក្នុង​ទឹក មាន​ដើម​វារ​ដូច​កញ្ឆែត​ ស្លឹក​មូល​ដូច​ស្លឹក​ស្គន់ តែ​មាន​ឆែក​ៗ​ជុំ​វិញ ផ្កា​ស ផ្លែ​មាន​បន្លា ៤ ស្រួច​ដូច​ស្នែង បរិភោគ​ជា​អាហារ​បាន ។ ផ្លែ​ក្រចាប់​ប្រទេស​ចិន​មាន​បន្លា ២ ។ water chestnut (Trapa bispinosa Roxb.)
 2. ( ន. ) បន្លា​ដែល​ធ្វើ​ដោយ​មាស ឬ ប្រាក់​សម្រាប់​ចាប់​ត្បូង : ក្រចាប់​ចិញ្ចៀន
 3. Homaloptera orthogoniata; Homaloptera indochinensis
 4. Balitora lancangjiangensis
 5. Sewellia sp. (cf. elongata)
 6. Hemimyzon pengi
 7. Vanmanenia serrilineata
 8. ប្រាសាទសាងដោយជយវម៌្មទី៤ សតវត្សទី១០ រចនាបថកោះកេរ ព្រហ្មញ្ញសាសនា
 9. អតីតភូមិនៃឃុំអាចារ្យលាក់
 10. ភូមិនៃសង្កាត់អាចារ្យលាក់
 11. ភូមិនៃសង្កាត់បារាយណ៍
 12. អតីតភូមិនៃសង្កាត់អូរតាវ៉ៅ ខណ្ឌប៉ៃលិន
 13. ភូមិនៃសង្កាត់អូរតាវ៉ៅ ក្រុងប៉ៃលិន