ក្រមា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ម៉ា ( ន. ) សំពត់​ត្បាញ​ដោយ​អំបោះ មាន​ក្រឡា​ខ្វែង​សម្រាប់​ផ្លាស់ងូត​ទឹក ។