ក្រមួន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) វត្ថុ​មាន​ពណ៌​លឿង, លឿង​ចាស់, លឿង​ខ្ចី ឬ​ពណ៌​ស​ក៏​មាន ជា​វត្ថុ​មាន​អាការ​ទន់​ស្អិត ធ្វើ​ជា​ទៀន​អុជ​បាន, កើត​ពី​ទឹក​មាត់​ឃ្មុំក្រមួន​មាត់ គឺ​ក្រមួន​ដែល​ស្ល​លាយ​នឹង​ប្រេង​និង​គ្រឿង​ក្រអូប​ឯ​ទៀត សម្រាប់​លាប​បបូរ​មាត់ ។ សាច់​ខ្យង​ដែល​មាន​ពណ៌​លឿង បែប​ក្រមួន ក៏​ហៅ ក្រមួន ដែរ ។