ក្រវាត់ក

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេង។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ក្រវាត់+>ក្រវាត់ក។

នាម[កែប្រែ]

ក្រវាត់ក

  1. សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់យកមកចងកអាវលំអ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]