ក្រាប

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ក្រាប
ឡាតាំងយានកម្ម kraap
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kraːp/


កិរិយាសព្ទ

ក្រាប

  1. ឱន​ខ្លួន, ឱន​ក្បាល​រាប​ដល់​ទី​ទាប​បំផុត : ក្រាប​ក្បាល​ដល់​កន្ទេល, ក្រាប​ថ្វាយ​បង្គំ
    1. (វិទ្យាសាស្ត្រគណនូបករណ៍)ក្រាហ្វ, graph, graphe សម្ព័ន្ធវត្ថុដែលកើតចេញពីចំណុចកំពូលមួយទៅចំណុចកំពូលមួយទៀតនិងខ្សែដែលភ្ជាប់កំពូលចូលគ្នា។