ខ្ពង់រាប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ខ្នង​ភ្នំ ឬ ខ្នង​ទួល ដែល​មាន​ផ្ទៃ​ដី​រាប​ស្មើ​ទូលាយ​វែង​ឆ្ងាយ ។