គីមីវិទ្យា

ពីWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្មែរ គីមី- + -វិទ្យា (‘‘ចំណេះ វិជ្ជា’’)។

នាម[កែប្រែ]

គីមីវិទ្យា

  1. រសាយនវិទ្យា, គីមី