គំនូរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា គំនូរ
gṃnūr
ឡាតាំងយានកម្ម kumnuu
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kumnuː/


នាម

គំនូរ

  1. រូប​ភាព, ក្បាច់​រចនា, ក្បូរ​ក្បាច់​រំលេច... ដែល​កើត​មាន​ឡើង​ដោយ​គូរ : គំនូរ​រឿង​វេស្សន្ដរ​ជាតក ។