ឃ្មុំ

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ឃ្មុំ
ឡាតាំងយានកម្ម khmum
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kʰmum/


នាម

ឃ្មុំ

  1. ឈ្មោះ​សត្វ​ល្អិត​មួយ​ប្រភេទ​ក្នុង​ពួក​ភមរ​ជាតិ មាន​ទឹក​ផ្អែម សំណុស​សម្រាប់​ធ្វើ​ក្រមួន; ឃ្មុំ​មាន​ច្រើន​យ៉ាង : ឃ្មុំ​ផ្លិត មាន​មណ្ឌល​សំបុក​តូច សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ផ្លិត​ដៃ; ឃ្មុំ​ធំ មាន​មណ្ឌល​សំបុក​ធំ; ឃ្មុំ​បូក​គោ មាន​មណ្ឌល​សំបុក​មូល​ត្រមុល​ស្រដៀង​នឹង​បូក​គោ...។
  2. ឈ្មោះ​ខ្លា​មួយ​ប្រភេទ សម្បុរ​ខ្មៅ ឬ ស​ក៏​មាន​ខ្លះ​បរិភោគ​ឃ្មុំ​ជា​អាហារ : ខ្លា​ឃ្មុំ (ម. ព. ខ្លា ផង) ។