ឃ្លាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ផ្ទះ​សម្រាប់​ទុក​ដាក់​ទ្រព្យ​របស់ : ឃ្លាំង​ប្រាក់, ឃ្លាំង​ទំនិញ, ឃ្លាំង​សំពត់ ។ ឃ្លាំង​ចំណេះ គឺ​កន្លែង​ដែល​តម្កល់​គម្ពីរ​ក្បួន​ច្បាប់​ផ្សេង​ៗ ឬ សាលា​សម្រាប់​រៀន​ចំណេះ​ផ្សេង​ៗ ។ មនុស្ស​ដែល​មាន​ចំណេះ​បរិបូណ៌ ក៏​ហៅ​ថា ឃ្លាំង​ចំណេះ ដែរ ។
  2. ខេត្តនៃកម្ពុជាក្រោម
  3. ប្រាសាទសាងដោយជយវម៌្មទី៥ និង សូយ៌្យវម៌្មទី១ ចុងសតវត្សទី១០ ដើមសតវត្សទី១១ រចនាបថឃ្លាំង ព្រហ្មញ្ញសាសនា។
  4. ភូមិនៃឃុំឃ្លាំងមាស
  5. ភូមិនៃឃុំត្រាចទង
  6. ភូមិនៃឃុំភ្នំប្រាសាទ
  7. ភូមិនៃឃុំឈើកាច់
  8. ភូមិនៃឃុំពោធិ៍រាជ
  9. ភូមិនៃសង្កាត់ចេក
  10. ដើមរុក្ខជាតិមួយប្រភេទ Glycosmis pentaphylla ( ភ្លីងភ្លាំង, ដើមឃ្លាំង )

Scientific name: Glycosmis pentaphylla, Glycosmis conchinchinensis,

Khmer name: ភ្លីងភ្លាំង, ដើមឃ្លាំង,

English name: Cochinchina orangeberry, Orangeberry,

French name: Glycosmisier de Cochinchine,