ថង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) យាម​ធ្វើ​ដោយ​សំបត់​ឬ​ខ្សែ​ស្រែះ មាន​មាត់​រូត​បាន សម្រាប់​ដាក់​របស់​តូច, របស់​ស្រាល​ល្មម​យួរ​បាន ។