ថ្ងៃ

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ថ្ងៃ
ឡាតាំងយានកម្ម thngay
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /tʰŋaj/


នាម

ថ្ងៃ

  1. វេលា​មាន​ពន្លឺ​ព្រះ​អាទិត្យ​ប្រាដក ។ តាម​ហោរា​សាស្ត្រ កំណត់​វេលា ២៤ នាឡិកា គឺ ២៤ ម៉ោង រាប់​ពី​ក្រោយ​វេលា​អធ្រាត្រ​មក​ដល់​ពាក់​កណ្ដាល​អធ្រាត្រ​វិញ (ជា ២៤ ម៉ោង) ហៅ​ថា មួយ​ថ្ងៃ; ហៅ​តាម​ពាក្យ​ធម្មតា​ថា យប់​មួយ ថ្ងៃ​មួយ ឬ មួយ​ថ្ងៃ​មួយ​យប់ ។ ដួង​អាទិត្យ​ឬ​សូរ្យ​មណ្ឌល​ក៏​ហៅ ថ្ងៃ ដែរ : ថ្ងៃ​អាទិត្យ, ថ្ងៃ​នេះ, ថ្ងៃ​ស្អែក, ថ្ងៃ​ខាន​ស្អែក, ថ្ងៃ​ត្រង់ ។ល។

ន័យដូច

  1. ទិនករ
  2. សូរិយា
  3. អាទិត្យ
  4. អាទិច្ច