ធ្មេញ

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ធ្មេញ
ឡាតាំងយានកម្ម thmɨñ
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /tʰmɨɲ/


នាម

ធ្មេញ

  1. អាការៈ​ក្នុង​មាត់ សម្រាប់​ខាំ​ទំពា ។