ធ្យូង

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ធ្យូង
ឡាតាំងយានកម្ម thyuung
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /tʰjuːŋ/


នាម

ធ្យូង

  1. សំណល់​ប្រឆេះ, សំណល់​កម្លោច​នៃ​ឧស​ឬ​ឈើ​ជាដើម មាន​ពណ៌​ខ្មៅ ដែល​មិន​ទាន់​ឆេះ​សុស​ខ្ទេច​ទៅ​ជា​ផេះ : ធ្យូង​ឈើ, ធ្យូង​ឫស្សី, ធ្យូង​ថ្ម ។ មន្ទិល​ខ្មៅ​ដែល​កាន់​ដិត​ជាប់​ក្រាស់​នៅ​គូទ​ឆ្នាំង ក៏​ហៅ​ថា ធ្យូង ដែរ : ធ្យូង​ឆ្នាំង​បាយ ។
  2. ភូមិនៃឃុំវិហារហ្លួង