និយម

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និយម
សទ្ទតា និ-យំ
ឡាតាំងយានកម្ម niyum
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /nijum/


នាម

និយម

  1. សេចក្ដី​កំណត់, ធម្មតា, ធម្មជាតិ ។ កិ. កំណត់, អនុលោម​តាម ។

កិរិយាសព្ទ

និយម

  1. ...