បទានុក្រម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ.; បា. ( ន. ) (បទ + អនុ + ក្រម; បទ + អនុ + កម > បទានុក្កម) លំដាប់​បទ, លំដាប់​ពាក្យ គឺ​ពាក្យ​ដែល​រៀប​ជា​របៀប​មុន​ក្រោយ រៀង​តាម​លំដាប់​អក្សរ (ដូច​យ៉ាង​វចនានុក្រម​នេះ​ឯង) ។ វេវ. វចនានុក្រម អភិធាន, សព្វ​វចនាធិប្បាយ ។