ប្រជាធិបតេយ្យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ ប្រជាធិបតេយ្យ
p̥rjādʰiptey̥y
មូលសទ្ទ ប្រ-ជា-ធិប-ប៉ៈ-តៃ
p̥r-jā-dʰip-p″`-tai
ឡាតាំងយានកម្ម prɑɑciəthɨppaʼtay
អ.ស.អ. (បមាណីយ) គន្លឹះ /prɑː.ciə.tʰɨp.paʔ.taj/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ប្រជា +‎ អធិបតេយ្យ ។ ធៀបនឹងភាសាសៀម ประชาธิปไตย = ប្រៈជាធិបតៃយ (ប្រៈឆាធិបប៉ៈតៃ)។

នាម[កែប្រែ]

ប្រជាធិបតេយ្យ (នាមការក៍ : អ្នក-)

  1. ភាពនៃប្រទេសដែលមានប្រជារាស្ត្រជាអធិបតី គឺប្រទេសឬរដ្ឋបាលដែលមានប្រជាជនជាធំក្នុងការរើសតំណាងរបស់ខ្លួនឲ្យជាអ្នកសម្រេចកិច្ចការក្នុងប្រទេស។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]