ប្រជាធិបតេយ្យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំឡេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ ប្រជាធិបតេយ្យ
សទ្ទតា ប្រ-ជា-ធិប-ប៉ៈ-តៃ
ឡាតាំងយានកម្ម prɑɑciəthɨppaʼtay
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /prɑːciətʰɨppaʔtaj/


និរុត្តិសាស្ត្រ

Lua error in Module:links at line 434: attempt to call method 'generateForms' (a nil value). ។ ធៀបនឹងភាសាLua error in Module:links at line 434: attempt to call method 'generateForms' (a nil value). = ប្រៈជាធិបតៃយ (ប្រៈឆាធិបប៉ៈតៃ)។

នាម

Lua error in Module:headword at line 664: attempt to index field 'no_multiword_links' (a nil value). (នាមការក៍ : អ្នក-)

  1. ភាពនៃប្រទេសដែលមានប្រជារាស្ត្រជាអធិបតី គឺប្រទេសឬរដ្ឋបាលដែលមានប្រជាជនជាធំក្នុងការរើសតំណាងរបស់ខ្លួនឲ្យជាអ្នកសម្រេចកិច្ចការក្នុងប្រទេស។

បំណកប្រែ