ប្រទេស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. បទេស) ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម ( បា. បទេស ; សំ. ប្រទេឝ ) ទី​, តំបន់​, កន្លែង​ទួទៅ​, ស្រុក​, ដែន ។ល។

  • នានា​ប្រទេស​ ប្រទេស​ផ្សេង​គ្នា ។
  • អ្នក​នានា​ប្រទេស ​មនុស្ស​អ្នក​នៅ​ក្នុង​ដែន​ផ្សេង​ឬ​ដែល​មក​អំពី​ដែន​ផ្សេងៗ ។
  • សរីរ​ប្រទេស សព៌ាង្គកាយ គឺ​​​រូប​រាង​កាយ​ទាំង​មូល ។ល។

ប៉ៈទេស ឬ ប្រ-