ផ្សិត

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ផ្សិត
ឡាតាំងយានកម្ម phsət
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /pʰsət/


នាម

ផ្សិត

  1. ភូត​គ្រាម​ពួក​មួយ​ដុះ​ទុល​ចេញ​ពី​ក្នុង​ដី​សើម​ឬ​ដុះ​ពី​ក្នុង​ទី​អាប់អួ ឬ​ក៏​ដុះ​នៅ​ឈើ​ពុក​ជាដើម មាន​រូប​សណ្ឋាន​ផ្សេង​ៗ​គ្នា, ខ្លះ​សម្រាប់​បរិភោគ​បាន, ខ្លះ​សម្រាប់​ប្រើ​ធ្វើ​ជា​ថ្នាំ​រម្ងាប់​រោគ, ខ្លះ​ពុល; ផ្សិត​មាន​ឈ្មោះ​យ៉ាង​ច្រើន​ណាស់ : ផ្សិត​កញ្ចូរ, ផ្សិត​ក្រាម​រមាស, ផ្សិត​ខ្សាច់, ផ្សិត​ចុង​អង្ករ, ផ្សិត​ចេក, ផ្សិត​ចំបើង, ផ្សិត​ត្រចៀក​កណ្តុរ, ផ្សិត​សណ្ដែក, ផ្សិត​ស្មាច់, ផ្សិត​ឫស្សី; ផ្សិត​ក្រកោះ, ផ្សិត​ត្រាច, ផ្សិត​សូក្រំ; ផ្សិត​ក្បាល​ថ្លែន, ផ្សិត​ពពារ​នាគ​រាជ ។ល។ ស្និម​ដែល​កើត​នៅ​វត្ថុ​ផ្អូម​ផ្អួរ មាន​សំពត់​សើម​អួអាប់​ជាដើម : សំពត់​ដុះ​ផ្សិត, កន្ទេល​ដុះ​ផ្សិត, នំ​ផ្អូម​ដុះ​ផ្សិត ។