ព្រួញ

ពីWiktionary

ខ្មែរ [កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

  • ព្រួញ
  1. ( ន. ) សរ, កូន​សរ, កាំ​ស្នា, កាំ​ធ្នូ : ពត់​ព្រួញ, បំពង់​ព្រួញ ។