មករា

ដោយWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាខ្មែរមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា km

  • ខែនៃឆ្នាំ:
    • ខែមុន:
    • ខែបន្ទាប់:
(meykgărā)
  1. January

ន័យដូច[កែប្រែ]

  • (kai meykgărā)